Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant Ngan StephanieFemale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 1 Year
Needs Core Membership
Statistics 63 Deviations 1,026 Comments 4,798 Pageviews
×

Newest Deviations

[ARTWORK] - 170822 - Dong Anh Quynh by nganstephanie [ARTWORK] - 170822 - Dong Anh Quynh :iconnganstephanie:nganstephanie 7 0 [ARTWORK] - 170819 - Dong Anh Quynh n' Minh Tu by nganstephanie [ARTWORK] - 170819 - Dong Anh Quynh n' Minh Tu :iconnganstephanie:nganstephanie 21 9 [ARTWORK] - 170806 - SNSD - MY YOUTH by nganstephanie [ARTWORK] - 170806 - SNSD - MY YOUTH :iconnganstephanie:nganstephanie 23 0 [ARTWORK] - 170802 - KIM SAMUEL - SIXTEEN by nganstephanie [ARTWORK] - 170802 - KIM SAMUEL - SIXTEEN :iconnganstephanie:nganstephanie 19 6 [ARTWORK] - 170730 - WANNA ONE - JIHOON lockscreen by nganstephanie [ARTWORK] - 170730 - WANNA ONE - JIHOON lockscreen :iconnganstephanie:nganstephanie 28 0 [ARTWORK] - 170729 - SNSD - TIFFANY HWANG by nganstephanie [ARTWORK] - 170729 - SNSD - TIFFANY HWANG :iconnganstephanie:nganstephanie 28 5 [10+PNGs] PACKRENDER 09 - SNSD YOONA| TIFFANY|YURI by nganstephanie [10+PNGs] PACKRENDER 09 - SNSD YOONA| TIFFANY|YURI :iconnganstephanie:nganstephanie 29 22 [ARTWORK] - 170726 - Wanna One - ONG SEONG WOO by nganstephanie [ARTWORK] - 170726 - Wanna One - ONG SEONG WOO :iconnganstephanie:nganstephanie 35 0 [08 PNGs] PACKRENDER - LAI GUANLIN n' BAE JINYOUNG by nganstephanie [08 PNGs] PACKRENDER - LAI GUANLIN n' BAE JINYOUNG :iconnganstephanie:nganstephanie 80 101 [10+ PNGs] PACK RENDER 07 - KIM SAMUEL @ HongKong by nganstephanie [10+ PNGs] PACK RENDER 07 - KIM SAMUEL @ HongKong :iconnganstephanie:nganstephanie 49 69 [10+ PNGs] - PACKRENDER 06 - WANNA ONE - BehindThe by nganstephanie [10+ PNGs] - PACKRENDER 06 - WANNA ONE - BehindThe :iconnganstephanie:nganstephanie 154 218 [40+ PNGs] - PACKRENDER 05 - WANNA ONE - INNISFREE by nganstephanie [40+ PNGs] - PACKRENDER 05 - WANNA ONE - INNISFREE :iconnganstephanie:nganstephanie 172 220 Share - PACK RENDER 04 - YOO SEONHO - [Produce101] by nganstephanie Share - PACK RENDER 04 - YOO SEONHO - [Produce101] :iconnganstephanie:nganstephanie 136 206 PACK RENDER 03 - LEE DAEHWI Wanna One [Produce101] by nganstephanie PACK RENDER 03 - LEE DAEHWI Wanna One [Produce101] :iconnganstephanie:nganstephanie 108 101 10:04PM 170610 KANG DANIEL Artwork - SEXY DANIEL by nganstephanie 10:04PM 170610 KANG DANIEL Artwork - SEXY DANIEL :iconnganstephanie:nganstephanie 20 0 PACK RENDER 02 - KANG DANIEL [Produce101] by nganstephanie PACK RENDER 02 - KANG DANIEL [Produce101] :iconnganstephanie:nganstephanie 101 155

Random Favourites

PSD 059 by BT2k3 PSD 059 :iconbt2k3:BT2k3 226 136 PSD #39 by BT2k3 PSD #39 :iconbt2k3:BT2k3 160 54 PSD Clr 20 /// 170725 by Xioelgji1911 PSD Clr 20 /// 170725 :iconxioelgji1911:Xioelgji1911 30 23 Flower 007 - Clear Cut PNG by Travail-de-lame Flower 007 - Clear Cut PNG :icontravail-de-lame:Travail-de-lame 195 31 PSD #49 by BT2k3 PSD #49 :iconbt2k3:BT2k3 112 40 PSD 060: little prince by BT2k3 PSD 060: little prince :iconbt2k3:BT2k3 132 93 [170722] PSD COLORING #40 by RinYHEnt [170722] PSD COLORING #40 :iconrinyhent:RinYHEnt 123 50 [170725] PSD COLORING #41 by RinYHEnt [170725] PSD COLORING #41 :iconrinyhent:RinYHEnt 90 36 [SHARE] PACK TEXTURES #10 by xhangelf [SHARE] PACK TEXTURES #10 :iconxhangelf:xhangelf 350 223 Texture Pack #1 by yunniejacksonyi Texture Pack #1 :iconyunniejacksonyi:yunniejacksonyi 443 218 Texture Pack #3 by yunniejacksonyi Texture Pack #3 :iconyunniejacksonyi:yunniejacksonyi 716 390 PACK TEXTURE #8 by pxxxxo PACK TEXTURE #8 :iconpxxxxo:pxxxxo 226 299 PACK TEXTURE #4 by pxxxxo PACK TEXTURE #4 :iconpxxxxo:pxxxxo 523 718 170719 KARD by az84417 170719 KARD :iconaz84417:az84417 16 2 [18/7/2017] Lee DaeHwi by TokiLeveret [18/7/2017] Lee DaeHwi :icontokileveret:TokiLeveret 21 2 JinYoung-150717 by dyndeptrai JinYoung-150717 :icondyndeptrai:dyndeptrai 5 0

Watchers

Groups

deviantID

nganstephanie's Profile Picture
nganstephanie
Ngan Stephanie
Vietnam Untitled-2 by nganstephanie  


Full Name: Nguyễn TT Ngân
YY/MM/DD: 2000/12/12
Fr.Ca Mau Viet Nam 

  [i]: f2u blushing bun icon! [i]: f2u blushing bun icon!  
  MY MINE
D By Nganstephanie-db19jw5 by nganstephanieBullet; Black Bullet; Black Bullet; Black Bullet; Black
Bullet; Black  Be true to yourself... Bullet; Black

 01 by nganstephanieBullet; Black Bullet; Black Bullet; Black Bullet; Black
Bullet; Black Don't Underestimate the things that Dong Anh Quynh will do Bullet; Black 

02 by nganstephanie
My second love Heart 
Heart  ĐỒNG ÁNH QUỲNH


Thanks Love 

Interests

Activity


[08 PNGs] PACKRENDER - LAI GUANLIN n' BAE JINYOUNG
update linkdown
Daisy you're welcome
FAV+fav  +WATCHDeviantArt +CMT = LINK DOWNLOAD


.CREDIT ME nganstephanie IF YOU USE .

"Original picture: WANNA-ONE's twitter'

............................................................................................

DONT CLAIM IT AS YOURs
DONT DOWNLOAD IN SILENCE!!!


Heart

#NOTICE: Thực hiện đủ 3 bước để nhận linkdownload cũng chính 
là tôn trọng công sức của mình cũng như bản thân các cậu!

Heart WITH LOVE Heart 

Daisy thanks for fav Daisy thanks for watch Daisy thank you 

Daisy excited Daisy excited Daisy excited Daisy excited Daisy excited  

Loading...
[10+ PNGs] PACK RENDER 07 - KIM SAMUEL @ HongKong
update linkdown
Daisy you're welcome
FAV+fav  +WATCHDeviantArt +CMT = LINK DOWNLOAD


.CREDIT ME nganstephanie IF YOU USE .

"Original picture: ACME_MUEL; Desireofgod; Myhero"

'500 WATCHER'

............................................................................................

DONT CLAIM IT AS YOURs
DONT DOWNLOAD IN SILENCE!!!


Heart

#NOTICEThực hiện đủ 3 bước để nhận linkdownload cũng chính 
là tôn trọng công sức của mình cũng như bản thân các cậu!

Heart WITH LOVE Heart 

Daisy thanks for fav Daisy thanks for watch Daisy thank you 

Daisy excited Daisy excited Daisy excited Daisy excited Daisy excited  

Loading...
[10+PNGs] PACKRENDER 09 - SNSD YOONA| TIFFANY|YURI
#update: link download public

Bullet; Orange  FAV+WATCH+COMMENT = LINKDOWNLOAD Bullet; Orange 
  " Original Picture: SM Ent "
Credit me if u use  (tag//mention) nganstephanie 
...................................

Point RightNOTICE: THỰC HIỆN ĐỦ 3 BƯỚC ĐỂ NHẬN LINK DOWNLOAD LÀ TÔN TRỌNG
CÔNG SỨC CỦA MÌNH CŨNG NHƯ CHÍNH BẢN THÂN CÁC BẠN!   Point Left 


...................................

Behold, the Green Probe! Support mypage: HEARTMOONBEAT - MAMAMOO Moonbyul's Library 
Behold, the Green Probe! Dont claim it as your! Not for sale
Loading...
Vệt nắng của em, mong ngày sớm được gặp chị <3 
Hứa thi đậu ĐH để lên đu vệt nắng <3 
hi guy! [Thông báo],
 MAI SẼ SHARE "40+ PNGs RENDER - 'WANNA ONE' - INNISfree" NHÂN DỊP 400+ WATCHER CŨNG NHƯ CÓ TÊN FANDOM :v 
p/s: Ngoài ra mở link share công khai Pack Daehwi cũng như nếu ai muốn sở hữu pack Jihoon đã ngưng share thì gửi note cho em :v (5-10 ng)
HẾT! :v 
SPOIL TRƯỚC VÀI TẤM NÈ :v tới hơn 40 cái lận, mỗi người 4 tấm đó :v 
Aaaaaa by nganstephanie

Comments


Add a Comment:
 
:iconhanavv10:
Hanavv10 Featured By Owner Mar 18, 2017  Student Artist
Thank you for watching me =)))))
Reply